Vydavatelství VŠCHT Praha : „Sbírka příkladů z Matematiky ...

Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult Vysoké školy chemicko ...

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Soustavy lineárních rovnic a nerovnic. Polynomy, řešení algebraických rovnic. ... Gaussův algoritmus, množina řešení homogenní a nehomogenní soustavy.) 4.

Zvětšená štítná žláza |

Chtěla bych se jen zeptat jestli může mít zvětšená štítná žláza za následek docela časté pocity ne úplně zvracení, ale vždycky mě jakoby natáhne ...

Diferenciální rovnice I.řádu

Př. Najděte všechna řešení rovnice y´= 1 + y 2. j = tg(x + C) integrální křivku získáme posouváním tangentoidy y = tg x . pro počáteční podmínku y ...

1.4 - Fyzikální sekce MFF UK

1.4 Elektrostatické pole nabitých vodičů . 1.4.1 Vodiče a nevodiče . V dosavadních úvahách o elektrostatickém poli jsme používali pojem elektric­kého ...

Jedna obyčejná soustava lineárních rovnic

Homogenní soustava má vždy tu vlastnost, že pokud jsou nějaké vektory a jejími řešeními, pak i vektor je řešením pro libovolné . Řešení homogenní soustavy lineárních rovnic tedy tvoří vektorový prostor, a abychom jej popsali, stačí.

Řešení nehomogenních lineárních diferenciálních rovnic...

Obecné řešení přiřazené homogenní rovnice je: Variace konstant - konstanty c1 a c2 označíme v dalším textu jako proměnné x:. Dostáváme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: Kterou řešíme Cramerovým pravidlem. Determinant

Soustava lineárních rovnic – Wikipedie

Tuto matici označujeme jako matici soustavy.. rozšířená matice soustavy. Homogenní a nehomogenní soustava lineárních rovnic Pokud jsou všechna , lze soustavu zapsat jako

Microsoft Word - soustavy_uvod2012

Homogenní a nehomogenní soustava lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic S(m,n) se nazývá homogenní, jestliže platí b = ... = b = 0 .. Ekvivalentním úpravám soustavy odpovídají příslušné úpravy její rozšířené matice. Soustavu

Algebra

10. Soustavy Lineárních Rovnic. CRAMEROVO PRAVIDLO: Nechť , A je čtvercová matice, je nehomogenní soustava. Pokud pak (i-tá složka) , vznikne tak, že v A nahradíme i-tý sloupec vektorem pravých stran.

Matematika online - Matematika III

9. týden: Soustavy ODR 1. řádu. Vlastnosti a metody řešení homogenních lineárních soustav 1. řádu.

Automobil

Úvod. Zhruba do přelomu šedesátých a sedmdesátých let tohoto století byl automobil většinou mechanickým systémem. Od té doby je automobilový průmysl ...

Regiony a regionalizace

2. Regiony a regionalizace. Hlavní typy regionů. Základní regionotvorné procesy nodálních regionů. Pojem region. Pojem region, popř. rajon je používán ...

RNDr. Vojtěch Ullmann: Detekce a aplikace ionizujícího záření

2.1.Úvod - metodika detekce ionizujícího záření Ionizující záření je okem neviditelné, takže abychom se o jeho existenci vůbec mohli přesvědčit, je ...

1.5 - Fyzikální sekce MFF UK

1.5 Elektrostatické pole v dielektrikách . 1.5.1 Dielektrika v elektrostatickém poli . V úvodu oddílu 1.4 o elektrostatickém poli vodičů jsme roztřídili ...

Hypofunkceštítné žlázy |

Pane doktore - mám hypofunkci štítné žlázy, beru Ethyrox 75 - mohu si sama v lékárně koupit Kelpamax nebo Sveltform ? děkuji mnohokrát za odpověď